Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jiří Nývlt

Vnímání reality jako závislé vznikání

Závislé vznikání je základním klíčem k obecnému pochopení vnímání reality. Je rovněž nezbytnou podmínkou k pochopení základů pravdy o utrpení v našich životech, a proč je život takový, jaký je. Mám za to, že nebude na škodu, když se velmi stručně zmíním o základních myšlenkách tohoto učení a nechť si každý sám učiní vlastní závěry o užitečnosti těchto pravd či o tom, zda jsou v souladu s našimi názory a myšlením. Pro mne osobně znamenalo pochopení principů závislého vznikání zcela zásadní změnu v životě, ve vnímání jeho reality a událostí.

21.3.2012 v 10:42 | Karma článku: 5.58 | Přečteno: 563 | Diskuse

Jiří Nývlt

Zrcadlení naší budoucnosti v roce 2012

V našich životech (a mne z toho nevyjímaje) se dějí v poslední době zajímavé a řekl bych až neobvyklé věci. Pokud se ovšem dobře díváme a citově vnímáme své okolí.

11.3.2012 v 21:44 | Karma článku: 8.54 | Přečteno: 627 | Diskuse

Jiří Nývlt

Život ve zralém věku, nebo jen čekání na smrt?

Chápeme-li stáří jako fyzický stav našeho těla, pak se asi budeme muset smířit s tím, že z biologického hlediska proces odumírání našich buněk nelze zastavit, možná snad jen zpomalit.

5.2.2012 v 22:43 | Karma článku: 10.74 | Přečteno: 1005 | Diskuse

Jiří Nývlt

Karel Čapek: 9.1.1890 - 25.12.1938

Před 122 lety se v Malých Svatoňovicích narodil doposud celosvětově jeden z nejuznávanějších českých spisovatelů, intelektuálů a novinářů.

8.1.2012 v 15:41 | Karma článku: 9.25 | Přečteno: 470 | Diskuse

Jiří Nývlt

Vážení a milí návštěvníci blogu idnes

Děkuji Vám všem za přízeň v letošním roce, kterou jste mi předávali návštěvou mého blogu a pozorností, kterou jste věnovali mým sdělením s odkazy na mé zkušenosti a duchovního poznání s každodenní praxí reiki a jógy. Pokud jste měli chuť či potřebu si přečíst některý z mých příspěvků, jsem tím dvojnásob potěšen. Ne však kvůli sobě, nýbrž z důvodu smysluplnosti mých příspěvků a mého snažení ve prospěch a pro radost Vás všech.

31.12.2011 v 20:03 | Karma článku: 8.71 | Přečteno: 570 | Diskuse

Jiří Nývlt

Jak moc nám jsou drazí naši drazí?

Vztahy mezi lidmi jsou převážně velmi složité, pro ty bez schopnosti sebereflexe nepředvídatelné a pro převážnou většinu z nás zřídkakdy v souladu s našimi očekáváními. Hovořím-li obecně o vztazích, mám tím na mysli nejen vztahy s cizími lidmi, se známými, se spolupracovníky, s přáteli, mezi lidmi rozdílného vidění světa i rozdílných názorů, ale především vztahy v rodinách, mezi životními partnery, mezi příslušníky různých generací atd.

12.12.2011 v 21:56 | Karma článku: 9.58 | Přečteno: 758 | Diskuse

Jiří Nývlt

Adventní zastavení - nutnost nebo tradice?

Adventní doba, kterou si nyní připomínáme, má svůj hluboký duchovní význam. 1.adventní nedělí začíná nový křesťanský liturgický rok a příprava na Vánoce jako oslava příchodu Ježíše Krista, jež trvá do Štědrého dne. Křesťané si každoročním prožíváním Adventu a slavením adventní liturgie připomínají očekávání starozákonních proroků, kteří zvěstovali lidstvu příchod Mesiáše, jež má přinést osvobození a duchovní proměnu.

4.12.2011 v 18:28 | Karma článku: 11.13 | Přečteno: 810 | Diskuse

Jiří Nývlt

Jak se naučit být svobodný!

Svoboda je pro náš život velmi důležitá. Troufám si tvrdit, že stejně tak důležitá jako láska či zdraví. Pro to, abychom byli svobodní, nám však nestačí se pouze většinově shodnout v názoru, že chceme být svobodní a pak nechat někoho, ať to zařídí! Komplikace nastávají ve chvíli, kdy se začínáme rozcházet v tom, co si pod pojmem svoboda představujeme, jak jí dosáhnout, případně jaký druh svobody je pro toho či onoho důležitější a v tom nejlepším případě, kde najít trvalou svobodu.

18.11.2011 v 14:50 | Karma článku: 8.13 | Přečteno: 779 | Diskuse

Jiří Nývlt

Naděje je vždycky!

Často se v poslední době setkávám s lidmi, kteří jsou vystaveni těžkým životním zkouškám. Jistě mnozí řeší existenční problémy, některým se život obrací naruby rozpadem mnohaletého manželství a ztrátou rodiny. Většina z nás se shodne na tom, že mezi nejtěžší životní zkoušky je vážná nemoc nebo bolestná ztráta někoho velmi blízkého, zvláště pak dítěte.

6.11.2011 v 22:51 | Karma článku: 10.20 | Přečteno: 677 | Diskuse

Jiří Nývlt

Je jóga pro každého, nebo ne?

Když jsem před 27 lety začal cvičit jógu, cítil jsem podvědomě, že to je přesně to, co jsem dlouhá léta hledal. Řekl jsem si: „Tak tady jsem doma“. Jak mé nadšení z jógy narůstalo, byl jsem přesvědčen o tom, že se jí relativně snadno může zabývat každý a že o tak dobré a užitečné věci by měli vědět i ostatní, kteří s ní dosud ještě nepřišli do styku. Po mnohých pokusech informovat lidi o podstatě jógy a její užitečnosti, co jóga pro život přináší, jsem dospěl k názoru, že tudy cesta v propagaci užitečných věcí, prostě nevede. A to platí obecně, v jakémkoli ohledu. Užitečná věc se buď propaguje sama a lidé jí přijmout tak jak je, nebo nenastal ještě ten pravý okamžik a podmínky k jejímu přijetí. Vše má svůj čas.

30.10.2011 v 21:32 | Karma článku: 12.90 | Přečteno: 868 | Diskuse

Jiří Nývlt

Proměna a Mayský kalendář

Každý, komu není lhostejný stav dnešního světa, nebo je nespokojen se svým životem asi podvědomě cítí, že nadchází doba naléhavé potřeby změny, a že už to prostě takto dál nejde. Podle mých zkušeností ale bohužel velmi často nevíme jak to provést a co pro to můžeme udělat my sami. Jak docílit toho, aby se něco kolem nás změnilo, aby se změnilo chování lidí, aby svět byl lepší a my byli šťastnější?

28.10.2011 v 21:20 | Karma článku: 10.87 | Přečteno: 886 | Diskuse

Jiří Nývlt

Proč a jak se modlit.

Vím, že mnozí jsou povolanějšími než já k tomu, aby nám sdělovali, proč a jak se modlit. Také vím zcela jistě, že mám v praxi modlitby značné rezervy. Modlitba je vnitřní rozjímání, způsob jak se můžeme spojit s Bohem. Modlitba je o vyjádřené pokoře, o rozhodnutí odpouštět všem nevyjímaje sobě samému, uvědomit si vděčnost za to, že jsme, a ke všemu kolem nás i k ostatním lidem a živým tvorům cítit soucit a lásku. Je o uvědomění si naší božské podstaty.

26.10.2011 v 18:43 | Karma článku: 9.49 | Přečteno: 842 | Diskuse

Jiří Nývlt

Cesta k naší duši

Často, velmi často se zamýšlím v poslední době nad tím, kdy mnozí lidé dospějí k poznání, že oni sami jsou víc než jen fyzické tělo. Kdy každému z nás bude umožněno pochopit, že jsme každý jeden nesmírně důležití v této době zmatků, pozemské nespravedlnosti, života přesyceného zlem a násilím, v době vlády peněz a manipulaci.

20.10.2011 v 22:09 | Karma článku: 8.03 | Přečteno: 467 | Diskuse

Jiří Nývlt

Není růže bez trní

Vždy se v životě lidském vyskytovaly překážky a problémy. Většinou děláme vše pro to, abychom je vyřešili nebo se jich navždy zbavili. Nemáme je rádi, znepříjemňují nám život a navozují nám představu neúspěchu, vlastní nedůležitosti, pocitu zbytečnosti a nenaplněných očekávání. Vzdalují nás od vysněné vidiny šťastného života.

15.10.2011 v 21:24 | Karma článku: 9.07 | Přečteno: 563 | Diskuse

Jiří Nývlt

Stres a co s ním.

Žijeme ve velmi hektické době. Asi mnozí z nás také cítí, že vše kolem nás v současné době akceleruje a bude to ještě chvíli trvat. A to jak v pozitivním slova smyslu, tak i negativním, v důsledku čehož míváme pocit, že to s námi pěkně mává.

9.10.2011 v 14:21 | Karma článku: 8.19 | Přečteno: 524 | Diskuse

Jiří Nývlt

Základní pojednání o čakrách a jejich funkci

Prána je ve védské jógové nauce považována za universální životní sílu. Bez prány, není žádného života, a to jak na hmotné úrovni, tak na úrovni energetické či duchovní. Meditační poznání rišiů (mudrci védské doby) hovoří o tom, že na našem těle existují specifická místa, kde dochází k neustálému kontaktu s nepřetržitým tokem prány, energie, která je všudypřítomná a všeprostupující. Tato spojení mají funkci jakýchsi transformačních center kosmické energie a nazývají se čakry.

22.9.2011 v 19:41 | Karma článku: 9.91 | Přečteno: 709 | Diskuse

Jiří Nývlt

Lze řešit současné problémy u nás nenásilnou cestou?

Žijeme bohužel v době, kdy násilí (fyzické či psychické, myšlenkou nebo činem) je považováno za denní realitu, přirozeností našeho jednání a myšlení, a zvykáme si na to. V rodině, v zaměstnání, při obchodních jednáních, v mezilidských vztazích, při řešení problémů s obecně nepřizpůsobivými lidmi, či osobami parazitujícími na práci druhých, v politice apod. Problém je totiž v tom, že už si začínáme myslet, že je to normální řešit životní situace nátlakovými prostředky.

20.9.2011 v 22:17 | Karma článku: 8.48 | Přečteno: 718 | Diskuse

Jiří Nývlt

Proč bychom měli žít duchovně?

Tato otázka evokuje představu, že bychom se měli neustále modlit, chodit pravidelně do kostela, nebo dokonce se uzavřít do kláštera či setrvat v trvalé meditaci. Také většina z nás si bude myslet, že bychom se v takovém případě měli hlásit k nějaké církvi.

18.9.2011 v 20:30 | Karma článku: 13.94 | Přečteno: 1161 | Diskuse

Jiří Nývlt

Varující paradoxy dnešní doby a jak moc za to můžeme!

Paradoxem naší doby je, že jsme schopni stavět vysoké budovy, ale oplýváme nízkou tolerancí, budujeme široké magistrály, avšak máme stále užší názory na svět, rozumíme mnoha přírodním zákonům, ale už vůbec si nevíme rady se skutečnými zákony lidského bytí.

14.9.2011 v 20:27 | Karma článku: 19.27 | Přečteno: 1780 | Diskuse

Jiří Nývlt

Co si počneme bez ekonomického růstu!

Každý den posloucháme ve zprávách, čteme v novinách a diskutujeme o ekonomické krizi, jako o strašáku dnešní doby, jež by nás mohl uvrhnout do „temnoty“. Máme z toho deprese, bojíme se budoucnosti, jsme bezradní a nevíme co dělat, jak se tomu bránit.

11.9.2011 v 22:31 | Karma článku: 21.43 | Přečteno: 935 | Diskuse
Počet článků 31 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 839
Chci dělat vše, co lidi sbližuje a nikoliv rozděluje.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.